ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2015

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2015  -
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2015 1. Στρωματικοί όγκοι πεπτικού (GIST)
2. Κυστικοί όγκοι παγκρέατος
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2015 1. Χειρουργικές παθήσεις οισοφάγου: Σύγχρονη προσέγγιση και αντιμετώπιση Α) Καλοήθεις παθήσεις
2. Χειρουργικές παθήσεις οισοφάγου : Σύγχρονη προσέγγιση και αντιμετώπιση Β) Κακοήθεις παθήσεις
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2015 1. Επιπλακέν καρκίνωμα του παχέος εντέρου
2. Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2015 1. Καρκίνος του ήπατος
2. Καρκίνος εξωηπατικών χοληφόρων
  ΣΤ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2015  Διαχείριση τραύματος-Μέρος Ι
  Ζ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2015  Σηπτικός ασθενής-Μέρος Ι

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2014

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Αντιμετώπιση χειρουργικού ασθενούς υπό αντιπηκτική / αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
2. Χειρουργικές παθήσεις σπληνός: ανοικτή ή λαπαροσκοπική αντιμετώπιση
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Οξείες παθήσεις παχέος εντέρου: πρωτοπαθής αποκατάσταση ή όχι
2. Χειρουργικές παθήσεις σπληνός: ανοικτή ή λαπαροσκοπική αντιμετώπιση
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Λαπαροσκοπική ή ανοικτή πλαστική αποκατάσταση κοιλιοκηλών
2. Παρουσίαση-Συζήτηση επιλεγμένων περιστατικών Διαδραστική παρουσίαση
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Σύνδρομα διαμερισμάτων
2. Διλήμματα στην αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος υπερήλικα χειρουργικού ασθενούς
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία
2. Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία
  ΣΤ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Ποιότητα ζωής μετά εκτεταμένη χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών
2. Αναισθησιολόγος και χειρουργικός ασθενής
  Ζ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Μεταμοσχεύσεις οργάνων
2. Διαλέξεις
  H' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 1. Η χρήση της πληροφορικής στην Χειρουργική
2. Διαλέξεις
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2014 O ρόλος του χαρακτήρα στην επαγγελματική ανάπτυξη των ιατρών και των δεξιοτήτων τους. Life Coaching.

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2013

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Πάγκρεας – Γενικές γνώσεις
2. Καρκίνος παγκρέατος
3. Νευροενδοκρινικοί όγκοι παγκρέατος
4. Νευροενδοκρινικοί όγκοι πεπτικού σωλήνα
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Χολαγγειοκαρκίνωμα
2. Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στη σύγχρονη ιατρική πράξη
3. Παρανεοπλασματικά σύνδρομα
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους
2. Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου
3. Αρχές χειρουργικής ογκολογίας
4. Ο ρόλος της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Νεώτερες απόψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού
2. Χειρισμός υγρών και ηλεκτρολυτών στον χειρουργικό ασθενή
3. Συνδυαστική αντιμετώπιση καρκίνου ορθού
4. Παθήσεις λεπτού εντέρου
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Καλοήθεις παθήσεις πρωκτού
2. Κακοήθεις όγκοι πρωκτού
3. Καλοήθεις παθήσεις οισοφάγου
4. Καρκίνος οισοφάγου
  Z' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Στομίες – Τεχνικές
2. Η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Από το αδένωμα στον καρκίνο
3. Αρχές βιοϊατρικής έρευνας
4. Απλά μαθήματα στατιστικής για τον γενικό χειρουργό
  H' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Σύνδρομο ανεπαρκείας πολλαπλών οργάνων
2. Αμφιλεγόμενες απόψεις στην αντιμετώπιση κακώσεων της κοιλίας
3. Βασικές αρχές στην αγγειοχειρουργική
4. Χειρουργικές λοιμώξεις – Σύγχρονες απόψεις
  Θ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2013 1. Χειρουργική διάσωσης – Damage control surgery
2. Αρχές πειραματικής χειρουργικής
3. Περιεγχειρητική εκτίμηση και αντιμετώπιση χειρουργικού ασθενούς
4. Η ανάλυση νοσηρότητας – θνητότητας βασικό εργαλείο στην εκπαίδευση

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2012

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Σηπτικό shock
2. Ενδοκοιλιακές χειρουργικές λοιμώξεις
3. Εκκολπωματική νόσος
4. Επιπλακέν καρκίνωμα παχέος εντέρου
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Οξεία Χειρουργική κοιλία – Κλινική εργαστηριακή προσέγγιση
2. Οξεία χειρουργική κοιλία – Κατευθυντήριες οδηγίες
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Κακώσεις συμπαγών οργάνων κοιλίας
2. Θεραπευτική αντιμετώπιση χοληδοχολιθίασης
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Αντιμετώπιση εγκαυμάτων
2. Πλαστική Χειρουργική για τον γενικό χειρουργό
3. Κακόηθες μελάνωμα
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 -
  ΣΤ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Ο μη ψηλαφητός καρκίνος μαστού
2. Τοπικά προχωρημένος καρκίνος μαστού
3. Ογκοπλαστική χειρουργική στον καρκίνο του μαστού
4. Διαλέξεις
  Z' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Πυλαία υπέρταση
  H' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Χειρισμός δευτεροπαθών εντοπίσεων ήπατος
2. Χειρουργικές τεχνικές, χρόνοι ανοικτής και λαπαροσκοπικής αριστεράς ημικολεκτομής
3. Τεχνιτή διατροφή σε ειδικές ομάδες ασθενών
4. Γαστρικός καρκίνος
  Θ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2012 1. Διαλέξεις
2. Καρκίνος ορθού

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2011

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Πάγκρεας. Χειρουργική ανατομική, διαγνωστική προσέγγιση
2. Χειρουργικές τεχνικές, χρόνοι ολικής θυρεοειδεκτομής
3. Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος. Διάγνωση, ενδείξεις χειρουργικής επεμβάσεως, είδος επεμβάσεως
4. Χρονία Παγκρεατίτις
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση της οξείας παγκρεατίτιδος
2. Κακώσεις ήπατος. Αντιμετώπιση
3. Χειρουργική κακοήθων όγκων ήπατος
4. Χειρουργική χρόνοι, τεχνικές τμηματεκτομών ήπατος και ανατομικών ηπατεκτομών
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Αλγόριθμοι στην αιμορραγία του ανωτέρου πεπτικού
2. Είδη οισοφαγεκτομών, χειρουργικές τεχνικές
3. Aνοικτή και λαπαροσκοπική χειρουργική κοιλιοκηλών. Evidence based surgery
4. Ανοιχτές και Λαπαροσκοπικές τεχνικές αντιμετώπισης κοιλιοκηλών
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Ανοιχτές και Λαπαροσκοπικές τεχνικές αντιμετώπισης βουβωνοκήλης
2. Χειρουργικοί χρόνοι, τεχνικές ανοιχτής και λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής
3. Όγκοι παγκρέατος: Εγχειρητικές επιλογές
4. Επιπλοκές θυρεοειδεκτομών. Αποφυγή, αναγνώριση, αντιμετώπιση
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011  1. Ενδείξεις, είδος αντιβιοτικών, διάρκεια αγωγής στις εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις, χορήγηση αντιβιοτικών σε επείγουσες χειρουργικές παθήσεις
2. Διαλέξεις 2011
3. Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
4. Μεγάλα ελλείμματα κοιλιακού τοιχώματος
  ΣΤ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Χειρουργικές τεχνικές, χρόνοι ανοιχτής και λαπαροσκοπικής δεξιάς ημικολεκτομής
2. Χειρουργικές τεχνικές, χρόνοι σιγμοειδεκτομής, ανοιχτής και λαπαροσκοπικής χαμηλής προσθιας εκτομής
3. Επιπλοκές κολεκτομών. Αποφυγή, αναγνώριση,αντιμετώπιση
4. Χειρουργική καλοήθων παθήσεων πρωκτού
  Z' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Χειρουργικές τεχνικές υφολικής και ολικής γαστρεκτομής (video 20-30 λεπτών)
2. Άμεσες επιπλοκές γαστρικής χειρουργικής. Αποφυγή, αναγνώριση, αντιμετώπιση
3. Λαπαροσκοπικές τεχνικές στην οξεία χολοκυστίτιδα (video 20-30 λεπτών)
4. Χειρουργικές τεχνικές χολοπεπτικών αναστομώσεων (video 20-30 λεπτών)
  H' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Λαπαροσκοπική και ανοιχτή διερεύνηση χοληδόχου πόρου (video 20-30 λεπτών)
2. Χειρουργική επινεφριδίων. Διερεύνηση όγκων επινεφριδίων, ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης. Χειρουργικές τεχνικές (video 20-30 λεπτών)
3. Χειρουργική εκπαίδευση με προσομοιωτές
4. Εντεροδερματικά συρίγγια
  Θ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2011 1. Χειρουργικές επεμβάσεις με διατήρηση του μαστού (video 20-30 λεπτών)
2. Τεχνικές λεμφαδενικού καθαρισμού μασχάλης (video 20-30 λεπτών)
3. Τεχνικές λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής (video 20-30 λεπτών)
4. Αμβλύ και διατιτραίνον τραύμα κοιλίας

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2010

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Παιδικό τραύμα
2. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης της σήψης
3. Καταπληξία (shock). Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και αντιμετώπιση
4. Κακώσεις ήπατος
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Nεότερες απόψεις στην χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Γαστρικός δακτύλιος (Band) και Γαστρική παράκαμψη
2. Nεότερες απόψεις στη χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Επιμήκης γαστρεκτομή
3. Χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Guidelines
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
2. Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος
3. Στρωματικοί όγκοι Γαστρεντερικού συστήματος
4. Nέες τεχνολογίες & εξοπλισμός χειρουργείου στην καθημερινή χειρουργική πρακτική
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Άμεσα μετεγχειρητικά προβλήματα. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
2. Ο χειρισμός των υγρών & ηλεκτρολυτών στον χειρουργικό ασθενή
3. Αιμόσταση, αιμορραγία και μετάγγιση στον χειρουργικό ασθενή
4. Xειρουργική του ήπατος
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Άμεσα προβλήματα από το χειρουργικό τραύμα
2. Συμβάματα στην χειρουργική της κοιλίας. Αποφυγή – αναγνώριση – αντιμετώπιση
3. Χειρουργική της 3ης ηλικίας ( > 80 ετών)
4. Διαλέξεις (Ε)
  ΣΤ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Καρκίνος παχέος εντέρου
2. Καρκίνος ορθού
3. Λαπαροσκοπική κολεκτομή
4. Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο του παχέος εντέρου στην Ελλάδα
  Z' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Επείγουσα χειρουργική καρκίνου παχέος εντέρου (διάγνωση, αντιμετώπιση)
2. Διαλέξεις (Ζ)
3. Μεταμοσχεύσεις οργάνων (Ζ)
4. Διαλέξεις (Z)
  H' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Πάγκρεας. Ανατομία – Προσέγγιση
2. Καρκίνος παγκρέατος
3. Νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος
4. Νευροενδοκρινείς όγκοι πεπτικού σωλήνα
  Θ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2010 1. Ήπαρ. Γενικές γνώσεις
2. Προφύλαξη μετεγχειρητικής φλεβικής θρόμβωσης
3. Καλοήθη νεοπλάσματα και κύστεις ήπατος
4. Eχινόκοκκος κύστις ήπατος

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2009

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Καρκίνος Μαστού
2. Αντιμετώπιση της μή ψηλάφητής μάζας του μαστού
3. Χειρουργικές επεμβάσεις με διατήρηση του μαστού
4. Διαλέξεις
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Evidence – based Surgery
2. Γυναικολογικός καρκίνος
3. Χειρουργική αποκατάσταση της κοιλιοκήλης
4. Χειρουργική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Χολαγγειοκαρκίνωμα
2. Καρκίνος χοληδόχου κύστεως
3. Οξεία παγκρεατίτις. Κλινικά δεδομένα
4. Οξεία παγκρεατίτις. Χειρουργική αντιμετώπιση
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Καρκίνος στομάχου
2. Καρκίνος στομάχου. Χειρουργική αντιμετώπιση
3. Λαπαροσκοπική χειρουργική. Βασικές αρχές
4. Λαπαροσκοπική χειρουργική παθήσεων στομάχου
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Στομίες. Ενδείξεις – τεχνικές
2. Λαπαροσκοπική χειρουργική σπληνός
3. Oξεία μεσεντέριος ισχαιμίας
4. Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου
  ΣΤ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Αντιμετώπιση του πολυτραυματία (1)
2. Αντιμετώπιση του πολυτραυματία (2)
3. Πολυτραυματίας. Κακώσεις συμπαγών οργάνων κοιλίας
4. Πολυτραυματίας. Κακώσεις κοιλίας – αγγείων – μαλακών μορίων
  Z' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Πολυτραυματίας κακώσεις αγγείων – θώρακος
2. Διαλέξεις
3. Καλοήθεις παθήσεις οισοφάγου
4. Καρκίνος οισοφάγου
  H' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Ελκώδης κολίτις
2. Νόσος Crohn
3. Συμβάματα στην χειρουργική. Αποφυγή – αναγνώριση – αντιμετώπιση
4. Διαλέξεις (Η)
  Θ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2009 1. Καλοήθεις παθήσεις πρωκτού
2. Νόσος Crohn (Θ)

Εισηγήσεις Διαλέξεις 2008

 Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Μεταστατικός καρκίνος του Ήπατος
2. Αιμορραγίες κατωτέρου πεπτικού
3. Αιμορραγίες ανωτέρου πεπτικού
4. Προβλήματα σχετιζόμενα με την επούλωση του χειρουργικού τραύματος
  Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Οξεία χειρουργική κοιλία. Κλινική προσέγγιση
2. Οξεία χειρουργική κοιλία – Βασικές παθήσεις
3. Οξεία χειρουργική κοιλία – Τραυματική και μη τραυματική διάτρηση κοίλων σπλάχνων
4. Οξεία χειρουργική κοιλία – Ειδικά προβλήματα
  Γ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Λιθίαση χοληδόχου κύστεως – ανοικτή χολοκυστεκτομή
2. Λιθίαση χοληδόχου πόρου
3. Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
4. Η τεχνική της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής
  Δ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Επιπλοκές ενδοσκοπικών επεμβάσεων και παρακεντήσεων κοιλίας
2. Προβλήματα μυκητίασης στον χειρουργικό ασθενή
3. Άμεσες επιπλοκές γαστρικής χειρουργικής. Αναγνώριση, αποφυγή, αντιμετώπιση
4. Απώτερες επιπλοκές γαστρικής χειρουργικής
  Ε' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Σύγχρονη εφαρμογή της πληροφορικής στην χειρουργική
2. Οξεία απόφραξη του παχέος εντέρου
3. Ο μετεγχειρητικός ειλεός
4. Επιπλοκές στην χειρουργική του παχέος εντέρου: Αποφυγή, αντιμετώπιση
  ΣΤ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος – νεώτερες απόψεις
2. Χρονία παγκρεατίτις
3. Ψευδοκύστεις παγκρέατος
4. Νεκρωτική παγκρεατίτις. Τι νεότερο;
  Z' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Ρύθμιση υγρών & ηλεκτρολυτών στον χειρουργικό ασθενή
2. Εντερική και παρεντερική διατροφή
3. Οξύς και χρόνιος πόνος στον χειρουργικό ασθενή
4. Διαλέξεις
  H' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Xειρουργικές παθήσεις θυρεοειδούς
2. Καρκίνος θυρεοειδούς
3. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
4. Διαλέξεις (Η 2008)
  Θ' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2008 1. Παθήσεις οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
2. Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση & πνευμονική εμβολή στον χειρουργικό ασθενή