ΕΚΔΟΣΕΙΣ

"Access Gastrointestinal Surgical Emergencies"

Editors: Giuseppe Nigri, MD, PhD, FACS, FRCS Georgios Tsoulfas, MD, PhD, FACS

The free Gastrointestinal Surgical Emergencies textbook is a resource for surgeons at all career stages looking for knowledge and information from world-renowned leaders on the signs and symptoms of surgical diseases commonly encountered in emergency gastrointestinal surgery, identification of treatment options, and employment of best practices in emergency situations.

 

Download Gastrointestinal Surgical Emergencies


  journal surgery banner

Διαβάστε το τεύχος 01
Διαβάστε το τεύχος 02
Διαβάστε το τεύχος 03
Διαβάστε το τεύχος 04