ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΧΕ

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΧΕ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0180.93.0200.454632

ΙΒΑΝ: GR39 0260 18000 00930 200 454632